Úvod

„Čím více mě budete uctívat, tím více vám budu žehnat“

Vítejte na webu misijního společenství Pražského Jezulátka.
Cílem těchto stránek je nové poznání a zakusení Boha skrze
Ježíška a Jeho Matku Pannu Marií.
 
 
Děkujeme, že zde jste, pokročte blíže k Bohu a Bůh
se  dá nalézt Vám, potom plni radosti z Boha se Váš život promění  a Vaši radostí se stanete živými svědky Lásky.

Návštěva papeže Benedikta XVI.

Zatím nejdůležitější událostí byla návštěva papeže Benedikta XVI. v roce 2009. Ve svém proslovu papež uvedl, že pražské Jezulátko svou dětskou něhou zpřítomňuje Boží blízkost a lásku. Pomodlil se za děti, které jsou obětí násilí a různých forem zneužívání, ale také za rozvrácené a nevěrné rodiny. Jako dar přinesl Jezulátku korunku.

Úcta k Ježíšovu dětství

Úcta k Pražskému Jezulátku je duchovním prodloužením Vánoc. Klaníme se Kristovu vtělení, vyznáváme, že Bůh vzal na sebe lidství, ke kterému patří i dětství. „Sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk…“ (Flp 2, 7). Ježíš Kristus prožívá celý lidský život, od počátku do konce. V jeho početí, narození a dětství se setkáváme s pravým Bohem, stejně jako v jeho dospělosti, smrti a vzkříšení. Dospělý Ježíš, mistr a učitel, bude vyzývat své učedníky: „Nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského království.“ (Mt 18,3)

Svědectví o Jezulátku

Svoje svědectví o Jezulátku, Panně Marii, životu z víry, můžete zaslat na email: svabjosef@gmail.com. Vaše svědectví mohou zůstat anonymní a pokud svolíte, budeme je potom moci zveřejnit a stanete se tak  šiřiteli úcty a důvěry k Jezulátku a Jeho Matky Panny Marie. Děkujeme už předem, Bůh, ať Vás sám vede a žehná Vám.


Modlitba

Božské Srdce Ježíška 
narozené z nejsvětější Panny Marie
v chlévě Betlémském,
požehnej celému světu,
obnov jejich srdce,
ozař rodiny svou láskou,
nauč nás milovat Boha.