Modlitba ctihodného Cyrila od Matky Boží k Pražskému Jezulátku

Ó, Ježíšku, k Tobě se utíkám,
skrze Tvou Matku Tě žádám,
vysvoboď mě z této mé nouze
(možno konkrétně vyjádřit),
neboť Ti pevně a upřímně věřím,
že Tvé Božství mě může ochránit.
S důvěrou doufám v Tebe,
že najdu Tvou Milost.
Z celého srdce a duše Tě miluji,
s bolestí lituji svých hříchů
a na kolenou Tě prosím,
Ježíšku, vysvoboď mě z nich.
Mým předsevzetím je polepšit se
a již Tě znovu neurážet.
Proto se Ti odevzdávám
a chci vše trpělivě snášet
a vždy Ti opravdově sloužit.
A svého bližního jako sebe sama
chci kvůli Tobě ze srdce milovat.
Ježíšku, Dítě, klaním se Ti,
ó, Mocné Dítě, prosím Tě,
vysvoboď mě z této mé nouze
(možno vyjádřit slovy),
abych se věčně mohl těšit z Tebe,
s Marií a Josefem Tě viděl
a se všemi anděly se Ti klaněl.
Amen.