Růženeček k Děťátku Ježíš

Na křížku:

Věřím v Boha…

Otče náš…

Zdrávas Maria…

Sláva Otci…

Na malých zrníčkách: 10x

Božské Srdce Ježíška, narozené z Nejsvětější Marie Panny

v chlévě betlémském,

požehnej celému lidstvu, obnov jejich srdce, ozař rodiny

Tvou láskou, nauč nás milovat Boha.

Na velkých zrníčkách a na závěr:

Otče náš…

Zdrávas Maria…

Sláva Otci…

,,Centurie“ – 15. 12. 1982

Během modliby Růženečku k Děťátku Ježíš jsem duchovním zrakem uviděla Pána Ježíše ve věku asi čtyř let, v dlouhých modrých šatech, dlouhé lokny mu sahaly po ramena, byl pěkný.

Děťátko Ježíš ukleklo v povětří, složilo ručky k modlitbě a spolu se mnou se modlilo růženec.

Při slovech „nauč nás milovat Boha“ ukázalo prstíkem nahoru a tehdy jsem uviděla, jak se otevírá nebe a mnoho svatých se modlilo na kolenou. Při těch slovech se všichni uklonili k samé zemi ve směru ohnivého Trůnu, kde zář byla velká a krásná.

Když jsem dokončila růženec Děťátko Ježíš takto promluvilo:

„O cokoliv budeš Prosit, dám ti, dostaneš. Tento růženec je mou Láskou.

Celé nebe se ho modlí.

Toto si pamatuj,

Neodkládej ho na potom,

nemodli se ho s nechutí.

Modli se ho v ranních hodinách se srdcem plným lásky. Já to tak chci.

Amen“

Příslib Matky Boží:

„Kdokoliv se bude tento růženec modlit v jakékoliv potřebě, bude rychle a kladně vyslyšen. Děťátko Ježíš jedná velmi rychle a bezodkladně.

Nebeský Otec nic neodepře Děťátku Božímu.“