Modlitba ve velké úzkosti

Občas se člověk ocitne v situaci, kdy by se mu mohla hodit tato osvědčená novéna k Pražskému Jezulátku.

Devítihodinová pobožnost k Pražskému Jezulátku

Každou po sobě jdoucí hodinu se modlíme:

,,Pražské Jezulátko, můj Ježíši, jenž jsi s takovou láskou řekl:
proste a bude Vám dáno, hledejte a naleznete; tlučte a bude Vám otevřeno,
smiluj se nade mnou! Pokorně Tě prosím,
uděl mi na přímluvu Panny Marie milost v té záležitosti,
která mi tolik leží na srdci (…)

Pražské Jezulátko, můj Ježíši,
Ty jsi nás ve svém slitování učil:
Dostanete všechno, zač budete v modlitbě prosit s vírou.
Slituj se nade mnou. Opravdu věřím, pomoz mi.
Rozmnož mou slabou víru.
Pokorně Tě prosím,
pomoz mi na přímluvu Panny Marie v té záležitosti,
která mi tolik leží na srdci (…)

Pražské Jezulátko, můj Ježíši,
Ty jsi řekl apoštolům:
Kdybste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši:
Vytrhni se i s kořeny a přesaď se do moře, poslechla by Vás.
Vyslyš mou pokornou prosbu!
Věřím, že mě na přímluvu Panny Marie vyslyšíš
v této obtížné záležitosti (…)
Amen.“